Planloven

Efter planlovens §35 er der meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til at udvide beboelsesarealet til 521 m2.

Se mere om klagemuligheder her