Offentliggørelse af indkomne idéer og forslag til ændring af arealanvendelse for et område ved Tranderup Nørremark og ved Thorup

Kommunalbestyrelsen ønsker at udpege et område ved Tranderup Nørremark og et område ved Thorup til solcelleanlæg.

De to planområder er ikke omfattet af kommuneplanrammer.

Bekendtgørelse:
I henhold til Lov om Planlægning (LBK nr 287 af 16/04/2018 ) § 23 c skal der forud for ændringer af kommuneplanen (kommuneplantillæg) indkaldes idéer og forslag anden anvendelse af området. Derfor var det i perioden 1. juli 2018 til 30. juli 2018 muligt at sende forslag og ideer til en anden arealanvendelse af områderne.

De indkomne forslag kan ses nedenfor.


Området ved Tranderup Nørremark vedrører matriklerne 3c, 69b og del af matrikel 1a, 46 og 7k alle Tranderup By, Tranderup.

 

Forslag fra Ærø Naturforening  

 

Forslag fra Naboer til Tranderup Nørremark

Ideer og forslag til ændret arealanvendelse 
Kort over forslag til ændret arealanvendelse

Området ved Torup vedrører matriklerne 20d og 20g, og del af matriklerne 1d og 19e, Dunkær by, Rise. Samt del af matrikel 1b og del af martikel 1a, 1d, 2a og 2i Ll. Rise by, Rise.


Forslag fra UIlla de Frey og Michael Svanholt - Oasen / Fremtidens Have
Opsummering på projektet 

Kort over forslaget 

Visioner for Oasen / Fremtidens Have

Planter og mulige afgrøder 

Fotos fra området 
 

Forslag fra Lene og Henrik Andersen 

Forslag for begge områder:

Forslag fra Katrine Kromann

Forslag fra Danmarks Naturfredningsforening Ærø