Høring - udvidelse af kvægproduktionen på Dunkærgyde 13, 5970 Ærøskøbing.

Høringsfrist onsdag den 24. oktober 2018.

I overensstemmelse med husdyrlovens bestemmelser, skal offentligheden have mulighed for at komme med bemærkninger i forbindelse med miljøgodkendelser efter husdyrloven.

Derfor offentliggøres hermed et udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af malkekvægsproduktionen på Dunkærgyde 13, 5970 Ærøskøbing. 

Læs mere her.

Der er søgt en miljøgodkendelse til at udvide produktionen fra 471 dyreenheder til 589 dyreenheder i malkekvæg. Det svarer til, at besætningen udvides fra 376 til 475 Jersey malkekøer samt lidt kvier. Der er ikke planlagt at bygge nye stalde, men cirka halvdelen af den eksisterende halmlade ønskes inddraget til stald til goldkøer.

Ejendommen er sammatrikuleret med kviestaldene på Stokkebyvej 2A, 5970 Ærøskøbing. Ifølge husdyrloven skal besætningerne på begge ejendomme ses som én samlet besætning. Derfor behandles miljøansøgningen samlet for begge ejendomme. Der sker ikke ændringer i godkendelsen af besætningen på Stokkebyvej 2A.

Der er en høringsperiode på 6 uger, vi vil derfor gene have eventuelle bemærkninger senest onsdag den 24. oktober 2018 på mail landbrug@svendborg.dk eller per brev til Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge.

Spørgsmål til sagen kan rettes til Team Landbrug på tlf. 62 23 34 44.