Kvalitetsstandarden for stofmisbrugsbehandling sendes hermed bredt i høring.
Der er høringsfrist onsdag den 16. september 2020 og høringssvar skal sendes til Line Fischer på mail lfi@aeroekommune.dk

Indledning

Kvalitetsstandarderne beskriver kommunens serviceniveau på ældre- og sundhedsområdet, og har til formål at sikre borgernes retssikkerhed i forhold til lov- og afgørelsesgrundlaget.

Kvalitetsstandarderne skal revideres og godkendes af kommunalbestyrelsen en gang årligt.

Sagsfremstilling

Ærø kommune er omfattet af det forpligtigende samarbejde på stofmisbrugsområdet, og samarbejder således med Behandlingscenter Svendborg om behandlingstilbud til borgere med stofmisbrug indenfor følgende borgergrupper:

  • Ambulante behandlingstilbud for unge til og med 25 år
  • Ambulante behandlingstilbud til voksne over 25 år
  • Døgnbehandling

Ærø Kommune samarbejder med Region Syddanmarks øvrige kommuner samt Odense-, Kolding- og Esbjerg kommuner om at tilbyde behandlingstilbud til borgere på Ærø indenfor følgende målgruppe:

  • Anonym stofmisbrugsbehandling til voksne over 18 år i samarbejde med Odense-, Esbjerg-, og Kolding kommune.

Administrationen har udarbejdet en ny kvalitetsstandard for misbrugsbehandling. Pga. det forpligtende samarbejde ligner Ærø Kommunes kvalitetsstandard, Svendborg Kommunes kvalitetsstandard for misbrugsbehandling.  

I henhold til Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om socialservice (se bilag 2), skal kvalitetsstandarden som minimum omfatte en beskrivelse af de indsatsområder, der er listet op i § 2 i bekendtgørelsen. Kvalitetsstandarden for misbrugsbehandling er følgelig meget detaljeret og omfattende.

Der er af administrationen ikke udarbejdet pjeceudgave af kvalitetsstandarden. Det vurderes ikke muligt at forkorte kvalitetsstandarden og samtidig give målgruppen et fyldestgørende overblik over Ærø Kommunes serviceniveau på området.