Forslag til installation og drift af højvandspumpe og pumpebrønd på Ærø Flyveplads

Høringsfrist 22. februar 2019.
Projektet har til formål at sikre afvandingsforholdene på Ærø Flyveplads uden at påvirke naturbeskyttede arealer.

Der etableres en højvandpumpe med en pumpekapacitet på 20 l/s i en ca. 2m3 pumpebrønd, som ved højvandstand i pumpekanalen og dermed drænene på landingsbanen pumper drænvand fra landingsbanen ud i pumpekanalen.

Desuden skal der slås grøde 2 gange om året i hovedpumpekanalen i stedet for den ene gang, som gøres nu for, at sikre en god gennemstrømningshastighed i kanalen.

Projektet fremlægges i offentlig høring i fire uger, bemærkninger bedes fremsendt til Teknisk Afdeling, Tekniskafdeling@aeroekommune.dk, senest den 22. februar 2019

Se projektet her