Erhvervsstyrelsen har fremlagt forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, heraf to sommerhusområder ved Søby.

Forslaget er i offentlig høring indtil den 20. maj 2019.

Læs Erhvervsstyrelsens nyhed om høring her 

Find forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen på høringsportalen her