Der er udarbejdet forslag til en ny spildevandsplan for Ærø Kommune gældende for perioden 2017 – 2021.

Fristen for at fremsende høringssvar udløber fredag den 20. april 2018.

Screening for miljøvurdering - spildevandsplan 2017-2021
Ærø Kommunes Spildevandsplan 2017 - 2021
Bilag 5 - Renseanlæg
Bilag 4 - Udløb - Plan
Bilag 3 - Udløb - Status
Bilag 2 - Kloakeret opland - Plan
Bilag 1 - Kloakeret opland - Status
Kort 3.03 Det åbne land - Ærø Vest
​Kort 3.02 Det åbne land - Ærø Øst
Kort 3.01 Det åbne land - Oversigt
Kort 2.14 Birkholm
Kort 2.13 Marstal
Kort 2.12 Ommel
Kort 2.11 Kragnæs, Ørbæklund, Græsvænge
Kort 2.10 Lille Rise
Kort 2.09 Store Rise, Dunkær
Kort 2.08 Ærøskøbing
Kort 2.07 Stokkeby
Kort 2.06 Olde, Tranderup losseplads
Kort 2.05 Tranderup, Vindeballe
Kort 2.04 Borgnæs
Kort 2.03 Vester Bregninge, Øster Bregninge, Tværby
Kort 2.02 Leby, Stærmose, Skovby
Kort 2.01 Søby
Oversigtskort