Svendborg Kommune har efter Miljøvurderingslovens §21 meddelt, at etablering af et teknikhus på matrikel 77a, Søby By, Søby i tilknytning til det kommende elfærgeleje ikke vil medføre en væsentlig virkning på miljøet, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Ønsker du at klage over kommunens afgørelse skal dette ske senest tirsdag den 12. september 2017.

Du kan klage digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet via deres Klageportal, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, eller via klagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Du logger på klageportalen med din NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Du kan finde vejledning i brugen af klageportalen på klagenævnets hjemmeside.