Der er søgt en miljøgodkendelse til at udvide produktionen fra 471 dyreenheder til 589 dyreenheder i malkekvæg. Det svarer til, at besætningen udvides fra 376 til 475 Jersey malkekøer samt lidt kvier. Der er ikke planlagt at bygge nye stalde, men cirka halvdelen af den eksisterende halmlade ønskes inddraget til stald til goldkøer.

Ejendommen er sammatrikuleret med kviestaldene på Stokkebyvej 2A, 5970 Ærøskøbing. Ifølge husdyrloven skal besætningerne på begge ejendomme ses som én samlet besætning. Derfor behandles miljøansøgningen samlet for begge ejendomme. Der sker ikke ændringer i godkendelsen af besætningen på Stokkebyvej 2A.

Der søges om følgende dyrehold:

Dunkærgyde 13:

Fra: 376 malkekøer, 40 småkalve (0-2 mdr.) og 20 kvier (24-25 mdr.) svarende til 471 dyreenheder

Til: 475 malkekøer, 38 småkalve (0-2 mdr.) og 18 kvier (24-25 mdr.) svarende til 589 dyreenheder

Stokkebyvej 2A:

99 småkalve (2-6 mdr.) og 536 kvier (6-24 mdr.) svarende til 209 dyreenheder

Svendborg Kommune skal vurdere virkningerne på miljøet jf. § 12 i husdyrgodkendelsesloven ud fra det ansøgte materiale.

Der er under denne tekst vist et resumé af ansøgningen, samt en mere dybdegående beskrivelse. Nærmere oplysninger om ansøgningen kan også fås ved henvendelse til sagsbehandleren på tlf. 62 23 34 20.

I henhold til lovgivningen har alle interesserede mulighed for at komme med bemærkninger til projektet indenfor 3 uger. Vi vil gene have eventuelle bemærkninger senest mandag den 27. august 2018 på mail landbrug@svendborg.dk eller per brev til Svendborg Kommune, Miljø og Teknik, Svendborgvej 135, 5762 V. Skerninge.

Udkast til afgørelsen kan på anmodning fremsendes, når den foreligger.

Se resumé

Se ansøgning