I forbindelse med anlæg af ny cykelsti mellem Dunkær og Marstal har Ærø Kommune meddelt godkendelse efter vandløbslovens § 47 til opførelse af ny cykelstibro over det offentlige vandløb Møllesørenden.

Se tilladelsen i linket her.

Klagefristen er 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt det vil sige senest den 2. juli 2020.