Mødeplan 2019

  Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Kl.

Kommunalbestyrelsen

Formand Ole Wej Petersen

Sekretær Allan Krogh Filtenborg

16. 20. 27. 24.

22.

Café 
Arthur
Søby

19.  

21.

Marstal Nav-skole

18.

9.

5.

20.

18. 19.00

Økonomi- og erhvervsudvalget

Formand Ole Wej Petersen

Sekretær Allan Krogh Filtenborg

3. 7. 7. 4. 2. 6.   13. 5.

2.

7. 5. 13.00

Kultur- og Socialudvalget

Formand Minna Henriksen

Sekretær Kimma Vingaard Thomsen

15. 19. 26. 23. 21. 18.   20. 17. 8. 19. 17. 15.00

Teknik-, miljø- og havneudvalget

Formand Lennart Mogensen

Sekretær Kirsten Johansen

17. 21. 28. 25. 23. 27.   22. 19. 10. 21. 19. 15.00

Bygningsforbedringsudvalget
Formand Birger Kristensen

Sekretær Brigitte Mora-Nielsen

        27.         28.     19.15

Lokalplan 9-9B
Formand Jens Weiss

Sekretær Brigitte Mora-Nielsen

28.   18. 29.   3.     9.       19.15

Lokalplan 8-2A
Formand Lennart Mogensen

Sekretær Brigitte Mora-Nielsen

    7.     6.     12.     12. 16.15

Bevillingsnævnet
Formand Peter Hansted

Sekretær Anne Bille

14. 11. 11. 8. 13. 17.   12. 9. 21. 11. 9. 13.30