Er du borger i Ærø Kommune og fyldt 15 år, kan du stille forslag til behandling på et møde i Ærø Kommunalbestyrelse. Du kan også støtte et forslag, der er fremsat af andre.

Nedenfor kan du se:

 • hvordan du skal gøre
 • hvad du ikke kan stille forslag om og
 • hvordan kommunalbestyrelsen behandler dit forslag, hvis det får tilstrækkelig støtte. 


Opret et forslag

Du opretter et forslag ved hjælp af Nem-ID.

Du skal skrive navn, mail og adresse, når du opretter dit forslag.  

Du giver samtidig samtykke til, at dit navn bliver synligt for andre på kommunens hjemmeside, og at dine oplysninger registreres i den tekniske løsning. 

Se de indkomne forslag under den blå boks

Der kan i øjeblikket ikke stemmes på de indkomne borgerforslag.

Vi beklager meget, og arbejder på at få løst problemet.

For at et forslag kan blive behandlet, skal det have støtte fra 278 borgere.

Tallet 278 er valgt, fordi det er det antal stemmer, der skulle til for at blive valgt til kommunalbestyrelsen for valgperioden 2018-21.

Du støtter et forslag ved at stemme på det ved hjælp af NemID.

Du skal skrive navn, mail og adresse. Disse oplysninger vil ikke være tilgængelige for andre.

Når du støtter et forslag, giver du samtykke til, at dit navn registreres i den tekniske løsning.

Der kan kun afgives én støtte på hvert forslag.

Et forslag er aktivt på kommunens hjemmeside i 6 måneder. Hvis forslaget ikke opnår det nødvendige antal stemmer inden for seks måneder, bortfalder det og bliver slettet fra hjemmesiden.

Et forslag som har opnået det nødvendige antal støtter 14 dage før et kommunalbestyrelsesmøde, vil blive behandlet på førstkommende møde.

Opnås det nødvendige antal støtter senere end 14 dage før, vil forslaget blive behandlet på det efterfølgende møde.

Forslag behandles for åbne døre i kommunalbestyrelsen.

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvad der skal ske med et forslag. Kommunalbestyrelsen kan fx godkende et forslag, sende det videre til behandling i fagudvalg eller afvise det.

Når et forslag har opnået tilstrækkeligt antal støtter til at blive behandlet, vil forslagsstiller modtage orientering om, hvornår forslaget behandles. Forslagsstiller vil også modtage orientering om resultatet af behandlingen.

De der har støttet et forslag vil ikke modtage orientering om forslagets behandling eller resultatet heraf, men må holde sig orienteret via dagsorden og/eller referat fra kommunalbestyrelsens behandling. Dagsordener og referater finder du via kommunens hjemmeside.

Forslag som kommunalbestyrelsen ikke kan behandle, er forslag der:

 • ikke udgør noget konkret forslag, herunder hvis det alene har karakter af ren meningstilkendegivelse.
   
 • vedrører personlige forhold og/eller navngivne ansatte i kommunen.
   
 • indebærer behandling af fortrolige oplysninger.
   
 • er ulovlige eller opfordrer til forbrydelser.
   
 • ikke vedrører kommunale opgaver eller anliggende.
   
 • indeholder injurierende eller groft stødende udsagn, åbenlyst urigtige påstande, eller nedsættende, forhånende eller truende bemærkninger.
   
 • indeholder reklame eller opfordring til at støtte bestemte organisationer m.v.
   
 • har præg af at være en vittighed eller i øvrigt virker useriøse.
   
 • har været behandlet som borgerforslag inden for det seneste år eller er identisk med en sag, der tidligere har været behandlet i Kommunalbestyrelsen.


Forslag, der ikke kan behandles af disse grunde slettes fra kommunens hjemmeside.

Det er borgmesteren, der træffer beslutning om dette.

Oplysninger om forslagsstiller og støtter opbevares i den periode, hvor forslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside, herefter slettes oplysningerne. Dette gælder ikke for forslag, der optages på kommunalbestyrelsens dagsorden. Disse bliver journaliseret og arkiveret i kommunens ESDH-system, og kasseres efter arkivlovens gældende regler.


Borgerforslag er omfattet af persondataforordningens regler.

Du finder kommunens informationer om databeskyttelse på dette link