Skip til hoved indholdet
  Hjem Politik og indflydelse Valg Folketingsvalg 1. november 2022

Folketingsvalg 1. november 2022

Der afholdes folketingsvalg tirsdag den 1. november 2022. 

Afstemningen foregår fra klokken 08.00 til  20.00 på kommunens tre afstemningssteder.

Marstal      Marstal Skole, Halvejen 24, Marstal
Ærøskøbing     Ærø Rådhus, Statene 2, Ærøskøbing
Søby    Café Arthur, Ellehøjvej 1, Søby


Afstemningsstedet fremgår af det valgkort, som alle vælgere får tilsendt.

Der kan brevstemmes til Folketingsvalget fra tirsdag den 11. oktober til og med fredag den 28. oktober 2022

Ret til at stemme har enhver, der på valgdagen

 • har dansk indfødsret (statsborgerskab),
 • er fyldt 18 år,
 • har fast bopæl i riget og
 • ikke er umyndig

Du kan brevstemme i alle Borgerservicecentre i Danmark.

Du møder blot op og afgiver din stemme.

Husk, at du skal medbringe gyldig legitimation, for eksempel pas, kørekort, sundhedskort eller valgkort. 

I Ærø Kommune kan du brevstemme i Borgerservice på Ærø Rådhus og på Marstal Bibliotek inden for den almindelige åbningstid. Bemærk at Ærø Rådhus har lukket på onsdage.

Vi holder ekstraordinært åbent for brevstemmer:

 • Lørdag den 22. oktober   09.00 - 12.00 på Marstal Bibliotek og Ærø Rådhus  
 • Fredag den 28. oktober
  • 09.00 – 14.00 på Marstal Bibliotek og
  • 09.00 – 16.00 på Ærø Rådhus

Stemmerummene på de to brevafstemningssteder er udstyret med handicapvenligt LED-lys og lup.

På Ærø Rådhus er der også handicapvenligt hæve-sænkebord og forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV. 

Du kan afgive stemme i eget hjem, hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde op på afstemningsstedet på valgdagen.  

Ansøgning om at brevstemme i eget hjem skal udfyldes på en særlig blanket.

Blanketten fås ved:

Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice eller Marstal Bibliotek senest torsdag den 20. oktober 2022 klokken 18.00.

Du kan også kontakte Borgerservice på telefon 63525000 og få udfyldt blanketten.

Du vil få skriftlig besked om, hvilken dag og tidspunkt kommunens repræsentanter vil komme på besøg, så du kan stemme hjemme.

Du kan søge om at afgive din stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i kommunen end det, du er tilknyttet, hvis ønsket er begrundet i handicap eller nedsat førlighed.

Ansøgning om overførsel til et andet afstemningssted skal udfyldes på en særlig blanket.

Blanketten fås ved:

Den udfyldte blanket skal afleveres til Borgerservice eller Marstal Bibliotek senest mandag 24. oktober 2022 klokken 12.00.

Du kan også kontakte Borgerservice på telefon 63525000 og få udfyldt blanketten.

Er du i tvivl om, hvilket afstemningssted du er tilknyttet, kan du kontakte Borgerservice.

Du vil få skriftlig besked på, om din ansøgning imødekommes med oplysning om, hvilket afstemningssted du overføres til.

Vi kan oplyse, at der er fysisk tilgængelighed for kørestolsbrugere på kommunens tre afstemningssteder, lige som det på valgdagen er muligt at afgive stemme umiddelbart uden for hvert afstemningssted (vognstemme), hvis der er behov for det.

Hjælpemidler i form af sorte penne, LED-lys og lup findes på alle afstemningssteder. Derudover er der på Ærø Rådhus hæve- sænkebord og CCTV-skærm til rådighed.

Hjælp til at stemme på valgdagen

Vil du have hjælp til at læse stemmesedlen eller til at sætte dit kryds?

Så henvend dig til en af de personer på valgstedet, der hjælper til ved valget (en valgstyrer eller en valgtilforordnet).

Alle kan få hjælp til at stemme

Du kan få hjælp af to valgstyrere/valgtilforordnede eller af en valgstyrer/valgtilforordnet og en person, du selv har valgt.

Hvis du vil have hjælp til at sætte dit kryds, skal du klart og tydeligt kunne fortælle dem, der hjælper dig, hvem du vil stemme på. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, evt. via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

Har du et fysisk eller psykisk handicap?

Så kan du få hjælp alene af én person. Du bestemmer selv, hvem der skal hjælpe dig. Det er et krav, at du klart og tydeligt kan fortælle, hvem der skal hjælpe dig. Du har ret til at udtrykke dette på tegnsprog, eventuelt via tolk, hvis du alene taler tegnsprog.

Er dit handicap ikke synligt, kan du blive bedt om at vise dokumentation for dit handicap, eksempelvis:

Ledsagekort, parkeringskort udstedt af Danske Handicaporganisationer, lægeerklæring eller erklæring/attest fra en anden myndighed

Hjælp til at brevstemme

Du kan også få hjælp til at brevstemme. Hvis du brevstemmer i Borgerservice i din kommune, får du hjælp af en eller to medarbejdere hos kommunen (brevstemmemodtagere).

Har du et fysisk eller psykisk handicap, kan du få hjælp alene af én person, som du selv har valgt, på samme måde som på afstemningsdagen.

Hjælpemidler

Du kan bruge disse hjælpemidler, når du skal stemme:

 • Sort pen (en sort tusch)
 • Lup (forstørrer teksten op til fire gange)
 • LED-lampe (en lampe, hvor du kan regulere lysstyrke og lysfarve)
 • Hæve-/sænkebord
 • CCTV (et apparat, der forstørrer teksten)

Obs: Hæve-/sænkebord og CCTV findes ikke på alle kommunens valgsteder.

Er der ikke hæve-/sænkebord eller CCTV på dit valgsted? Så kan du søge om at skifte til et andet valgsted i din kommune.

Kommunen skal have din ansøgning senest mandag den 24. oktober 2022 kl. 12.00.

Vil du vide mere?

Du kan læse mere om reglerne for at få hjælp til at stemme og om hjælpemidler på Indenrigs- og Boligministeriets valghjemmeside valg.im.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt din kommune, hvis du for eksempel har spørgsmål til

 • hvilke hjælpemidler der er på dit valgsted,
 • hvilke hjælpemidler der er på det sted, hvor du vil brevstemme, eller
 • hvordan du søger om at flytte valgsted.

 

Du vil modtage dit valgkort til Folketingsvalget med posten senest torsdag den 27. oktober 2022.

Valgkortet indeholder oplysninger om navn og adresse, nummer på valglisten, afstemningsstedets beliggenhed samt om dato og tid for afstemningen.

Hvis du ikke senest torsdag den 27. oktober 2022 har modtaget dit valgkort, men mener, at du er berettiget til at afgive stemme, eller hvis dit valgkort er fejlagtigt udfyldt, bedes du kontakte Borgerservice på telefon 63525000 eller møde personligt op i Borgerservice på Ærø Rådhus.

Hvis du medbringer dit valgkort, når du skal stemme til folketingsvalget den 1. november 2022, går det hurtigere. Glemmer du dit valgkort hjemme, eller har mistet det, kan du godt stemme alligevel, hvis du medbringer legitimation som pas, kørekort eller sundhedskort.

Læs også

Folketingsvalg

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00