Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Klima og energi Visionsplan

Visionsplan

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø, og at Ærø bliver en fossilfri ø.

Ønsket har baggrund i de klimamæssige udfordringer, som verden står overfor. Kommunen ønsker at bidrage lokalt til løsningen af det globale problem, ved at Ærø viser vejen inden for omstillingen til vedvarende energi i lokalsamfundet. Samtidig vurderes denne udvikling at bidrage til at skabe økonomisk vækst for Ærø, mens det vil gavne velværen og livskvaliteten for øens befolkning og besøgende.

Målsætninger

I efteråret 2020 blev Ærø Kommune del af det landsdækkende klimainitiativ for kommuner, DK2020. Som DK2020-kommune har Ærø Kommune forpligtet sig til at udarbejde og implementere en ambitiøs klimahandlingsplan for Ærø som geografisk område, både dækkende klimaforebyggelse og –tilpasning.

I forbindelse med udarbejdelsen af klimahandlingsplanen, har Ærø Kommune vedtaget en række klimamål, som har afgørende indflydelse på kommunens visioner for udviklingen inden for vedvarende energi. Følgende målsætninger vil være styrende for Ærø Kommunes og UBEs kommende års arbejde med vedvarende energi:

2025

Ærø Kommune som virksomhed er CO2-neutral og fossilfri på el og varme.

2030

Ærø Kommune som virksomhed er CO2-neutral og fossilfri (eksklusiv færgerne).

Ærø Kommune som geografisk område er fossilfri og selvforsynende med vedvarende energi på el og varme.

2035

Ærø Kommune som virksomhed er CO2-neutral og fossilfri (inkl. færgerne).

2040

Ærø Kommune som geografisk område er CO2-neutral.

Prioriterede fokusområder

For at opnå målsætningerne, ønsker Ærø Kommune særligt at prioritere følgende indsatsområder inden for vedvarende energi:

  • Udnyttelse af vedvarende energikilder, såsom sol og vind til både varme- og elproduktion.
  • Energibesparelser ved energirenovering af eksisterende boligmasse og ved nybygning.
  • Udnyttelse af lokalt produceret vedvarende energi ved fx balancering mellem forbrugs- og produktionsmønstre og ved energilagring.
  • Udfasning af fossile brændsler i varme- og transportsektoren ved fx oliefyrskonvertering og omlægning af transporttilbud og -vaner.

Implementering og opfølgning

Visionsplanen underbygges af klimahandlingsplanen for Ærø Kommune som geografisk område.

Klimahandlingsplanen revideres årligt som del af Ærø Kommunes forpligtelser i forbindelse med medlemskabet af DK2020.

Udvalget for Bæredygtig Energi inddrages i revisionen på de områder, der er relateret til vedvarende energi.

Der tages udgangspunkt i CO2- og energiregnskaber udarbejdet årligt for Ærø Kommune som virksomhed og som geografisk område med henblik på at monitorere effekten af implementerede handlinger og behovet for tilpasning af visions- og handlingsplan.

Visionen for Ærøs vedvarende energi revideres én gang i hver valgperiode.

Godkendelsespåtegning

Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 20. april 2022

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00