Skip til hoved indholdet
  Hjem Mit liv Klima og energi Klimaplan

Klimaplan

På Ærø står vi sammen om et bedre klima

I Ærø Kommune vil vi gerne den grønne omstilling. Siden 1980erne, hvor de første vindmøller kom op på Ærø, har der været fokus på vedvarende energi og selvforsyning. 

Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune er meget ambitiøse og vægter innovative projekter højt. For selvom man er en mindre kommune, betyder det ikke, at vi ikke kan være med til at skabe bedre og mere klimavenlige løsninger.

Med kommunens klimaplan samler vi trådene på tværs af sektorer, kommunale afdelinger, erhvervsliv, foreningsliv og borgere, så vi i fællesskab kan skabe flere bæredygtige initiativer, der sikrer udviklingen og kan påvirke liv og virke på Ærø og Birkholm.

Vores CO2e udledning

Ærø kommune som geografisk område udledte i 2020 48.875 tons CO2e, hvilket svarer til 8,2 tons CO2e per indbygger på øen. Det viser CO2e-opgørelsen for 2020 over energi-, transport- og landbrugssektoren samt affaldsdeponi og spildevand på Ærø som geografisk område. I CO2e-opgørelsen er forbrug ikke medregnet.

Selvom Ærøs udledning er en brøkdel af større kommuner, betyder det ikke, at vores høje ambitioner er ubetydelige i det større perspektiv. Vi stræber efter at tænke ud af boksen og slå ned på de områder, hvor teknologien og mulighederne er dér, hvor vi kan gøre en ekstra indsats.

 

Hovedmål:

 • Ærø Kommune som geografisk område er CO2e-neutralt i 2040. 
 • Ærø Kommune som virksomhed er CO2e-neutral og fossilfri i 2035. 

Delmål: 

 • Ærø Kommune som virksomhed er CO2e-neutral og fossilfri på el og varme i 2025. 
 • Ærø Kommune som virksomhed er CO2e-neutral og fossilfri (ekskl. færgerne) i 2030. 
 • Ærø Kommune som geografisk område er CO2e-neutralt, fossilfrit og selvforsynende i el- og varmesektoren i 2030. 

Indsatsmål: 

Energi

 1. I 2025 foreligger der beregninger og undersøgelser af, hvordan Ærø får en CO2eneutral, fossilfri og selvforsynende energisektor.
 2. I 2025 er 50 % af oliefyrene i Ærø Kommune udfaset.
 3. I perioden 2025-2030 er der i samarbejde med fjernvarmeværkerne udarbejdet en plan for udfasning af biomasse produceret uden for øen.
 4. I 2025 er energiforbruget i kommunens bygninger reduceret med 15 %.

Transport

 1. I 2025 er 50 % af de kommunale færger omstillet til fossilfri drift.
 2. I 2025 udbydes busdriften med krav om fossilfri drift.
 3. I 2025 udbydes Birkholmsposten med krav om fossilfri drift.
 4. I perioden frem til 2040 understøtter kommunen løbende tiltag for at opfordre til fossilfri privatbilisme.
 5. I perioden frem til 2030 understøtter kommunen løbende tiltag for at klimaoptimere kommunale medarbejderes transport til arbejdspladsen.
 6. I 2030 er 75 % af de kommunale færger omstillet til fossilfri drift.
 7. I 2030 er kommunens bilflåde fossilfri.
 8. I 2035 er 100 % af de kommunale færger omstillet til fossilfri drift.
 9. I 2040 er den tunge transport i Ærø Kommune
  fossilfri (tung transport regnes som færger,
  traktorer, landbrugs- og entreprenørmaskiner,
  lastbiler og varevogne).

Landbrug og arealanvendelse 

 1. Reduktion af udledningen fra landbrugets arealanvendelse skal følge Folketingets målsætninger og retningslinjer.
 2. I 2025 er der foretaget en undersøgelse af
  muligheden for at etablere et sektorkoblet
  pyrolyseanlæg på Ærø.
 3. I 2025 er der foretaget en undersøgelse af
  muligheden for at plante ålegræs langs Ærøs
  kyster.
 4. I 2030 er der plantet mindst 30 hektar ny skov,
  i forhold til 2020, på Ærø.
 5. I 2050 er der plantet mindst 50 hektar ny skov,
  i forhold til 2020, på Ærø.

Forbrug

 1. I 2024 foreligger der et handlingskatalog
  for reducering af forbrug i Ærø Kommune
  som virksomhed, hvor alle afdelinger er
  repræsenteret.
 2. I 2024 i Ærøs klimaplan version 2.0 indgår
  forbrug som et indsatsområde.
 3. I perioden frem til 2050 understøtter kommunen løbende tiltag for at reducere klimabelastende forbrug på Ærø.
 4. I perioden frem til 2050 understøtter kommunen løbende tiltag for at reducere plastik på Ærø.
 5. I perioden frem til 2050 understøtter kommunen løbende tiltag for at reducere madspild på Ærø.

Klimatilpasning

 1. I 2025 er alle hovedinstallationer til forsyningsvirksomheder sikret mod vand, varme og tørke.
 2. I 2025 udføres sikring af én kritisk vejstrækning, der er udsat for underminering af havvand.
 3. I 2025 foreligger der en evakueringsplan for Birkholm i tilfælde af stormflod.
 4. I 2030 er der i samarbejde med beboerne på Birkholm gennemført en indsats for forhøjelse af minimum ét dige.
 5. I 2030 er der gennemført en informationsindsats, så alle borgere i Ærø Kommune ved, hvordan fast ejendom kan sikres mod oversvømmelseshændelser.
 6. I perioden 2030-2050 sikres det, at havnebyggeri og nybyggeri på havnene er modstandsdygtigt over for vand på optil 2,5 meter over nuværende vandstand (2022).
 7. I 2035 er der udført sikring af i alt tre kritiske vejstrækninger, der er udsat for underminering af havvand.
 8. I 2050 er der udført sikring af i alt fem kritiske vejstrækninger, der er udsat for underminering af havvand.
Som andre kommunale planer skal klimaplanen behandles politisk. Her får du et overblik over klimaplanens rejse gennem det politiske system. 
 
Har du lyst til at læse dagsordenspunkterne, kan du finde dem via dette link.
 
Stillingtagen til deltagelse i DK2020 med henblik på udarbejde af en klimaplan. ’Der indstilles, at der søges om deltagelse i DK2020’.
 • Teknik-, miljø- og havneudvalget (20. august 2020)
Stillingtagen til oprettelse af en stilling som klimakoordinator og meddelelse af en tillægsbevilling, med henblik på at få koordineret arbejdet med at få udarbejdet en klimaplan for Ærø Kommune, som lever op til kravene i projektet DK2020. 
 • Økonomi- og erhvervsudvalget (7. januar 2021)
 • Kommunalbestyrelsen (20. januar 2021)
Borgmesterforum Fyn indstiller, at Kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune vedtager visionen Fyn 2030 – sammen om en bæredygtig fremtid med fælles fynske målsætninger om 80 procent CO2-reduktion fra 1990-2030 og genanvendelse af 80 procent af plastaffaldet og 70 procent af det øvrige husholdningsaffald i 2030. 
 • Teknik-, miljø- og havneudvalget (21. januar 2021)
 • Økonomi- og erhvervsudvalget (4. februar 2021)
 • Kommunalbestyrelsen (24. februar 2021)
Stillingtagen til klimamål for Ærø Kommune som virksomhed og geografisk område. 
 • Teknik-, miljø- og havneudvalget (13. juni 2021)
 • Kultur- og socialudvalget (15. juni 2021)
 • Økonomi- og erhvervsudvalget (10. august 2021)
 • Kommunalbestyrelsen (18. august 2021)
Det indstilles, at CO2e-opgørelserne og CO2e-bindingsopgørelsen godkendes
 • Teknik-, miljø- og havneudvalget (22. november 2021) 
 • Økonomi- og erhvervsudvalget (2. december 2021)
 • Kommunalbestyrelsen (15. december 2021)
Stillingtagen til mål og delmål for klimatilpasning i Ærø Kommune 
 • Godkendt Teknik-, miljø- og havneudvalget (24. marts 2022)
 • Godkendt med anmærkning af Økonomi- og erhvervsudvalget (6. april 2022)
 • Stillingtagen udsat af Kommunalbestyrelsen (20. april 2022)
Der foreligger udkast til Klimaplan for Ærø. Stillingtagen til om planen kan sendes til Concito til forhåndsgodkendelse. 
 • Kultur- og socialudvalget (17. maj 2022)
 • Teknik-, miljø- og havneudvalget (19. maj 2022)
 • Økonomi- og erhvervsudvalget (2. juni 2022)
 • Kommunalbestyrelsen (8. juni 2022)
Godkendelse af Ærøs klimaplan 2022
 • Kultur- og socialudvalget (20. september 2022)
 • Teknik-, miljø- og havneudvalget (22. september 2022)
 • Økonomi- og erhvervsudvalget (29. september 2022)
 • Kommunalbestyrelsen ( 12. oktober 2022 )

Koordinator for Ærøs klimaplan er Marie-Sophie Ahlefeldt. Marie-Sophie står for indsamlingen af gode ideer og initiativer og hun ser frem til at høre fra dig/jer.  Har du spørgsmål, er du også velkommen til at skrive til Marie-Sophie på mah@aeroekommune.dk