Skip til hoved indholdet
    Hjem Mit liv Klima og energi Bæredygtig energi

Bæredygtig energi

Ærøs seks 2 MW vindmøller producerer mere grøn strøm end Ærø selv forbruger. De nuværende møller afløste dem, der udgjorde Danmarks største vindmøllepark ved opsætningen i 1985.

På Ærø har man satset på vindmøller og anden vedvarende energi siden 1970'erne, og pr. 2017 er alle Ærøs offentlige bygninger CO2-neutrale.

Ærø er på årsbasis selvforsynende med grøn elektricitet, og øens tre fjernvarmeanlæg er primært baseret på solvarme. For eksempel opvarmer Marstal Fjernvarme over halvdelen af byens forbrug med solvarme. Overskydende varme fra solrige dage gemmes i det store damvarmelager.

Elfærgen Ellen er den nyeste vedvarende energisatsning på Ærø. Ellen sejler 100 % elektrisk, helt uden nødgenerator og dieselolie. Ellen er den logiske konsekvens af at øen producerer et overskud af grøn elektricitet, strømmen fra vindmøllerne bruges nemlig til at oplade Ellens 840 maritimt godkendte batterimoduler.

Ellen har skabt overskrifter verden over, men på Ærø er elfærgen både en praktisk idriftsat løsning, og et nødvendigt skridt på vejen til at blive en 100 % emissionsfri ø. De kommunale bygninger er ikke længere årsag til CO2-udledning, men på transportområdet er der stadig et stykke vej og svære opgaver der skal løses. De resterende dieseldrevne færger er den største tilbageværende udfordring.

Øens busser er gratis at benytte, og de sparer mange private køreture og mange drivhusgas- og partikeludledninger. Ærøs busser har solceller på taget, de dækker meget af den såkaldte ”hoteldrift”  i busserne. Desuden har busoperatøren valgt at tanke med et renere fuelprodukt, end den gængse dieselolie. Derfor kører Ærøs busser uden partikeludledninger. Teknologien er endnu ikke helt klar til at levere busser der kan køre på ren el i forhold til Ærøs meget store kørselsbehov, da de flittigt brugte gratis busser kører med høj frekvens tilpasset færgeafgangene.

Disse tiltag betyder samlet set, at Ærø er godt på vej mod målsætningen om at være CO2-neutral og selvforsynende med bæredygtig energi inden 2025 og endeligt at blive helt fossilfri inden 2030.

Se pdf om Ærøs vedvarende energi og elfærge Ellen i DK version

Se pdf on Ærø’s renewable energy and the E-ferry Ellen (UK)


Ærø EnergyLab

Ærø EnergyLab er det kontor som administrerer og informerer om kommunens nye initiativer og projekter på området for vedvarende energi.

Ærø EnergyLab har kontor i bygningen 'Skibet', der deler grund med Marstal Navigationsskole. I 'Skibet' sidder kommunens projektleder for vedvarende energi samt den informationsansvarlige på området. Desuden huser kontoret projektkoordinatoren for E-ferry, det Horizon 2020-støttede projekt der har skabt den 100 % elektriske elfærge, Ellen.

Ærø Miljø- og Energikontor, i daglig tale kendt som 'Energikontoret', holder ligeledes til i 'Skibet', hvor det deler kontor med Ærø Kommunes medarbejdere på området for vedvarende energi. Energikontoret yder vejledning om energi og miljø til Ærøs borgere, foreninger, private og offentlige virksomheder. Alle borgere på Ærø kan henvende sig til Energikontoret og modtage energirådgivning.

Ærø EnergyLab lægger desuden lokaler til møderne i Udvalget for Bæredygtig Energi, som er et udvalg bestående af repræsentanter for en række erhverv og brancher på Ærø, som i fællesskab finder nye veje til bæredygtig energi på Ærø generelt.

Yderligere information

Nedenfor er der links til tre centrale dokumenter om den nuværende udvikling indenfor bæredygtig energi på Ærø, samt til en oversigt over medlemmer i Udvalget for Bæredygtig Energi.

Visionsplan

Planstrategi 2020 omhandler blandt andet Agenda 21 og FNs Verdensmål.

Klimakommune giver information om status på CO2-nedskæringerne i Ærø Kommune

Udvalget for bæredygtig energi (§17 stk. 4 udvalg)

Læs også

Ærø energi- og miljø kontor

Den bæredygtige energiØ Ærø

Energibesparelser

Ærø Kommune

Ærø Rådhus
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

CVR-nr.: 28856075
EAN-numre

Telefon: +45 63525000
post@aeroekommune.dk
Send sikker post

Åbningstider - Borgerservice

Mandag - Tirsdag 09:00 - 12:00
Onsdag Lukket
Torsdag 09:00 - 12:00
  14:30 - 16:45
Fredag  09:00 - 12:00

 

Vielse/Marriage/Trauung

Mandag - Fredag 09:00 - 15:00

 

Åbningstider - Borgerservice Light, Marstal Bibliotek

Mandag  13:00 - 18:00
Tirsdag 10:00 - 14:00
Onsdag - Torsdag 13:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 14:00