Da vi skal bruge al kompost til at etablere et biocoveranlæg på det gamle affaldsdeponi på lossepladsen, har vi desværre ikke kompost til salg foreløbig.

Et biocover er et anlæg, som kan omdanne metan fra deponigas til CO2. Etableringen er et klimatiltag, som staten finansierer på tidligere affaldsdeponier.

Anlægget opbygges af knuste stenmaterialer og et tykt lag kompost.

Vi skal bruge så meget kompost, at vi har været nødt til at hente en del på Fyn.

Når anlægget er etableret, og vi igen har frisk kompost til salg, annoncerer vi igen.