Ærø Kommune har besluttet, at vedtage udkastene til følgende vandløbsregulativer.  

Se meddelelsen om vedtagelse her

Fællesbestemmelser - Vandløbsregulativer i Ærø Kommune

Specifikt vandløbsregulativ - Langemadeafløbet og Tranderupafløbet