Kommunalbestyrelsen har på deres møde d. 21. juni 2017 vedtaget ”Regulativ for snerydning, bekæmpelse af glatføre og renhold – sommer og vinter – i Ærø Kommune”.
Regulativet erstatter det eksisterende snerydningsregulativ af 21. januar 2017.

Regulativet kan læses her.