Svendborg Kommune har i medfør af §65, stk. 2 i naturbeskyttelsesloven meddelt dispensation til restaurering af vandløbet Skydsbæk på Ærø. Restaurering omfatter bl.a. genåbning af en rørlagt strækning samt genslyngning af en længere strækning.

Svendborg Kommune har i medfør af §21 i miljøvurderingsloven (VVM) samtidig truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelse. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3426.

Klage vedrørende afgørelserne skal være modtaget senest den 18. september 2018. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.