Det meddeles herved, at der udsendes valgkort til kommunal- og regionsrådsvalget til samtlige vælgere i kommunen.

Valgkortet indeholder oplysning om navn og adresse, nummer på valglisten samt om afstemningsstedets beliggenhed og dato og tid for afstemningen.

Vælgere, der ikke senest torsdag den 16. november 2017 har modtaget valgkort, men som mener sig berettiget til at afgive stemme, samt personer, der mener at deres valgkort er fejlagtigt udfyldt, bedes straks rette henvendelse til Borgerservice på telefon 63 52 50 00 eller ved personligt fremmøde i Borgerservice på Ærø Rådhus.