Udvidelsen af kvægproduktionen på Bregninge Møllevej 10 vil indebære, at der kommer yderligere 6 køer og 40 kvier på ejendommen, samt at der sker en ændring i tyrekalvenes vægt. Udvidelsen foregår i eksisterende stalde og der bygges ikke nyt.

I overensstemmelse med husdyrlovens bestemmelser, skal offentligheden have mulighed for at komme med bemærkninger, i forbindelse med miljøgodkendelser efter husdyrloven.

Derfor offentliggøres hermed et udkast til miljøgodkendelse af udvidelse af kvægproduktionen på ejendommen Bregninge Møllevej 10, 5970 Ærøskøbing.  Udkast til miljøgodkendelse kan ses på Svendborg Kommunes hjemmeside her

Eventuelle bemærkninger til udkastet skal sendes på e-mail til landbrug@svendborg.dk, eller i brev til Svendborg Kommune, Natur og Miljø, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge.

Vi skal have jeres bemærkninger senest fredag den 9. marts 2018