I det forpligtende samarbejde mellem Ærø og Svendborg Kommune, vil Svendborg Kommune i løbet af de kommende måneder gennemføre tilsyn på arealer, hvor der kan udbringes husdyrgødning mv., og hvor arealerne ligger i nærheden af søer over 100 m2, vandløb og kyster. Ejere af disse arealer informeres om tilsynet med denne annonce.

Arealerne kontrolleres i forhold til erosions-render og om disse fører direkte til overfladevand. Tilsynene gennemføres i overensstemmelse med husdyrlovens regler. Samtidig kontrolleres de lovpligtige 2m bræmmer jf. vandløbsloven.

Hvis der er forhold, der skal udbedres, vil Svendborg Kommune kontakte ejeren af arealet direkte.

Oplysninger om fosforerosion fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du er også velkommen til at kontakte Svendborg Kommune på telefon 62 23 34 24 eller mail natur@svendborg.dk