Frivillige foreninger kan nu søge om tilskud fra Ærø-ordningen, herunder udviklings- og materialetilskud samt lokaletilskud.

Foreninger, som ønsker at søge tilskud til aktiviteter, kurser og rejser efter Ærø-ordningen skal indsende ansøgningsskemaet: Ærø-ordningen 2020.

Samtidig kan foreninger søge lokaletilskud, jf. retningslinjer for tilskud til egne eller lejede lokaler i Ærø Kommune.

Foreninger som ønsker at søge lokaletilskud skal indsende ansøgningsskemaet: Ansøgning om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende arbejde.

Foreninger eller selvorganiserede grupper kan søge udviklings- og materialetilskud ved at indsende ansøgningsskemaet: Udviklings- og materialetilskud.

Alle ansøgningsskemaer skal indsendes senest 1. april 2020.

Alle ansøgningsskemaer og retningslinjer linket her

Eller ved henvendelse til:

Kulturafdelingen, Lone Flügge, lfl@aeroekommune.dk eller tlf. 63 52 50 00.