Kommunalbestyrelsen besluttede på kommunalbestyrelsesmødet den 19. februar 2020, at Gilleballehus plejecenter lukkes i løbet af 2020. Samtidig omdannes Søkilden Demensplejecenter til almindeligt plejecenter med specialiserede demenspladser således, at der bevares almindelige plejeboligpladser i Ærøskøbing.

Kommunalbestyrelsens beslutning kommer efter, at der både i 2018 og 2019 har været en væsentlig stigning i ledige ældre og plejeboliger til trods for, at andelen af ældre på Ærø er vokset. Forandringer og udviklingstendenser indenfor Ældre og Sundhedsområdet har gjort, at efterspørgslen på plejeboliger er faldet.