Ærø kommune har givet Vandpleje Fyn og Ærø Sportsfiskerforening tilladelse til, at supplere tidligere udlagt gydebanke med gydesubstrat på 1 positioner i Eskebæk.

Tilladelsen og projektbeskrivelsen kan ses her.

 

Klagefristen for denne afgørelse er den 20. april 2018