Ærø Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af vandløb ved matr. 3f og matr. 9b Gråsten Nor, Marstal i forbindelse med kabelnedlæggelse.

Tilladelsen er tilgængelig her

Klagefristen for denne afgørelse er tirsdag den 25. april 2017.