Ærø Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Møllesørenden.

Tilladelsen er tilgængelig her

Klagefristen for denne afgørelse er onsdag den 22. februar 2017.