På vegne af Ærø Kommune giver Svendborg Kommune hermed tilladelse til, at der installeres 3 ståltanke på hver 76 m³, som erstatning for den nedgravede rentvandsbeholder af beton, der ligger uden for selve vandværksbygningen.

Screeningsafgørelse:
Svendborg Kommune vurderer, at projektet ikke er omfattet af VVM-lovens krav om screening.

Der kan klages over tilladelsen efter Vandforsyningsloven og screeningsafgørelsen efter Planloven frem til den 6. marts 2019 – Se klagevejledningen på side 2 i tilladelsen.

Se tilladelsen her