Tilladelse eftervandløbsloven til supplering af gydegrus i Langemadeafløbet og Eskebæk.
 

Ærø kommune har givet Vandpleje Fyn og Ærø Sportsfiskerforening tilladelse til, at supplere tidligere udlagte gydebanker med gydesubstrat på 11 positioner i henholdsvis Eskebæk og i Langemadeafløbet.

Læs tilladelsen her 

Klagefristen for denne afgørelse er den 23. marts 2018