Med dette forårsbrev byder vi velkommen til en ny sejlersæson 2018.

Alle pladslejere i Marstal og Ærøskøbing Lystbådehavne har fået udleveret et Ordensreglement for mindre fartøjer med fast plads i Marstal og Ærøskøbing havne.    

Vi håber, at alle vil være behjælpelige med at overholde de få, men vigtige regler, som skal sikre, at havnene fungerer optimalt og til alles tilfredshed.                                                                                                    

  • Husk at kontrollere din e-boks!! Regninger udsendes ikke længere pr. brev.
  • Husk, at montere det afhentede årsmærkat på båden på et sted synligt fra broen.
  • Husk, at opsamle og bortskaffe afskrabet bundmaling og slibestøv fra arealet under og omkring din båd!
  • Husk, at stille bådvogne og stativer på den anviste plads umiddelbart efter søsætning.
     

Vi håber, at alle havnens brugere vil medvirke til, at el- og vandforbrug holdes på et rimeligt niveau.

Også i år ønsker vi alle havnens bådejere en rigtig god sejlersæson med fint vejr, lyse nætter, medvind og gode oplevelser.