Antallet af COVID-19-smittede på Ærø er en kilde til mange misforståelser, og er et eksempel på, hvor vigtigt det er, at vi kan have tillid til den information, der bliver delt.


Antal af COVID-19-smittede
Der florerer mange historier om antallet af smittede borgere på Ærø. Det er ikke muligt, at opgøre det nøjagtige antal af smittede, da ikke alle bliver testet, selvom de viser symptomer.

Derimod er det muligt, at opgøre det antal af bekræftede smittede, dvs. COVID-19 er blevet påvist ved en test.

Antallet af bekræftede tilfælde offentliggøres af Statens Serum Institut. Det offentliggøres derimod ikke af Regionen, sygehuset, lægen eller kommunen, da vi ganske enkelt ikke har adgang til disse oplysninger.

Her i løbet af weekenden har Statens Serum Instituts opgørelse over bekræftede COVID-19-smittede i Ærø Kommune ændret sig fra kategorien 0 til kategorien 1-19. 

I Ærø Kommune oplyses vi ikke om det nøjagtige tal, da vi som kommune kun orienteres om smittede borgere, som vi er i kontakt med, fx via hjemmeplejen. Dvs. vi får ikke oplysninger om andre borgere i kommunen, som er bekræftet smittede.

Alle medarbejdere i Ærø Kommune er underlagt tavshedspligt og persondatabeskyttelsesregler. Videregivelse af oplysninger omkring en borgers helbred i et lille samfund som på Ærø, kan have store konsekvenser for den enkelte borger. Selvom du ikke er ansat i det offentlige, bedes du vise hensyn til dine medborgere ved at vise omtanke med den information du deler.

Det er vigtigt, at der henvises til officielle kilder for information omkring bekræftede COVID-19-tilfælde.

For at personale og borgere kan have tillid til den information, der bliver delt, husk da dette:

  1. Data offentliggøres centralt

Data omkring antallet af smittede, herunder den geografiske placering offentliggøres dagligt på Statens Serum Instituts hjemmeside.

  1. Kommunen må ikke vide alt
    Som kommune orienteres vi kun om smittede borgere på Ærø, hvis det drejer sig om borgere, som vi er i kontakt med, fx via hjemmeplejen.
     
  2. Offentligt ansatte har tavshedspligt


*opdatering den 24. marts 2020
Statens Serum Institut har den 24. marts publiceret en ny oversigt over den geografiske fordeling af antallet af bekræftede smittede, hvor Ærø Kommune igen er markeret med 0 bekræftede smittede.

Oversigterne på SSI’s hjemmeside viser antallet af COVID-19 tilfælde per 100.000 indbyggere (kumulativ incidens) fordelt på kommuner. Ærø er en lille kommune med lige under 6.000 indbyggere.

Hvis du vil se den daglige rapport, kan du klikke her.
 

Test for COVID-19 på Ærø
Odense Universitetshospital har den 23. marts 2020, åbnet en fælles syddansk visitationsenhed for test af COVID-19.

COVID-19 undersøges i en prøve, der suges op fra luftrøret eller tages med en podepind i halsen. På Ærø kan patienten undersøges vha. af en podning, der sendes af øen til analyse.

Du kan læse mere om kriterierne for test af borgere og medarbejdere her.