Bliv bedre til at møde mænd
Mænd rammes oftere af alvorlige sygdomme, og lever fra 3 til 13 år kortere end kvinder. Det går generelt dårligere for mænd end kvinder, når de rammes af sygdom. Det er nok også grunden til at mænd er overrepræsenteret i alle de kedelige sygdoms- og dødelighedsstatistikker.

Blandt enlige, kortuddannede og ældre mænd er ensomheden stor. Depression og andre psykiske vanskeligheder er underdiagnosticerede og underbehandlede, og måske derfor begår mænd selvmord tre gange hyppigere end kvinder?

 

Mænd reagerer anderledes end kvinder, når de bliver syge. Mændene ignorerer sygdomstegn og udskyder lægebesøg. Mænd benytter egen læge og den primære sundhedssektor, så som tandlæge, apotek osv. betydeligt mindre end kvinder. I den kritiske alder mellem 40 og 65 år går mænd 30 % mindre til lægen end kvinder. Så kom dog til lægen mand, tænker du. Men måske vi skal vende blikket en anden vej. Vi som sundhedspersoner spiller en stor rolle, og mange gange er vi ikke dygtige nok til at møde mændene, og til at tackle deres særlige behov.


Mænd ved mindre…
.. og det kan alle kvinder jo hurtigt blive enige om, men når vi ser det med sundhedsfaglige briller, kan det have fatale konsekvenser. Psykolog og forskningsleder Svend Aage Madsen forsker i mænd og deres reaktioner på sygdom. Først og fremmest kender mænd ikke til hvilke symptomer de skal reagere på, og når de endelig opdager noget, hvor de ved, at den er gal, så trækker de den lige lidt længere med at gå til lægen for ”det går nok over”.

Og det er ikke kun viden om sygdom og sygdommes symptomer mændene mangler – oftest mangler de også ord. Ord til at udtrykke sig, når de bliver spurgt ind til helbred og sygdom. ”Jeg er bare lidt træt” lyder det fra mange mænd.

Når mænd får det dårligt, ændres deres adfærd typisk. Flere bliver vredladne og andre lukker sig ind. Så til dig som partner, ven, sundhedsfaglig – vær opmærksom på adfærdsændringer hos en mand og konfrontér dem kontant. Eksempelvis: ”Du er vred, og jeg tror, det er fordi du har det dårligt enten fysisk eller psykisk”. Kontante udmeldinger er noget mænd kan forholde sig til.

Lad os tage den nemme vej – lad os ikke ændre på mændene, men lad os ændre den måde vi møder mænd i forhold til sundhedsmæssige udfordringer.


Den 2. oktober 2019, kl. 12.30 til 15.30 på Ærø Rådhus mødelokale 2+3 afholder Sundhed og Forebyggelse derfor et kursus med det formål at opkvalificere kommunale medarbejdere til mødet med mænd i et sundhedsfagligt øjemed, nærmere bestemt mødet med mænd der har psykiske problemer. Kurset varetages af tidligere omtalte psykolog og forskningsleder Svend Aage Madsen – og er for både mænd og kvinder.

 

Tilmelding sker til sundhedskoordinator Pernille Bolding på e-mail: prb@aeroekommune.dk, efter først til mølle.

Tilmeldingsfristen er den 25. september 2019