Interessetilkendegivelse vedr. udbud af taxikørsel

Ærø Kommune ønsker at udbyde den ordinære taxikørsel i Ærø Kommune på en kontrakt til indgåelse snarest muligt, med udløb 31. marts 2019.

Kørselskontorer, som har interesse i at deltage i udbuddet, bedes rette henvendelse til Erhvervs-, plan- og teknikdirektør Kirsten Johansen, kjo@aeroekommune.dk senest fredag den 23. februar 2018.

For at komme i betragtning, skal det kunne dokumenteres, at virksomheden har søgt en tilladelse i henhold til den gældende taxilov til at drive kørselskontor.