Svendborg Kommune har truffet afgørelse om, at det ikke kræver godkendelse efter husdyrloven at ændre sammensætningen af dyreholdet på ovennævnte adresse.

Afgørelsen kan ses på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk under ”høringer og afgørelser”.