Med henvisning til § 18 i Lov om Social Service kan der ydes tilskud til frivillige sociale organisationer og foreningers arbejde blandt kommunens borgere/foreninger.

Se mere på kommunens hjemmeside under ”Kultur- og Fritid”.

Sidste ansøgningsfrist er fredag den 13. april 2018.