Med henvisning til § 18 i Lov om Social Service kan der ydes tilskud til frivillige sociale organisationer og foreningers arbejde blandt kommunens borgere/foreninger.

Læs mere her

Ansøgningsfrist: Fredag den 1. november 2019.