Da vi i april så småt går over til at indsamle pap og papir i de grønne beholdere skal vi minde om, hvordan du sorterer dit pap og papir.

Det er vigtigt, at alt pap og papir er rent, tørt og fri for plast.

Hvad må du komme i din grønne pap- og papirbeholder:

 • Aviser
 • Tryksager og reklamer
 • Ugeblade
 • Kuverter
 • Bøger
 • Tegne- og skrivepapir
 • Emballagepap
 • Andet rent pap og papir

Hvad må du IKKE komme i din grønne pap- og papirbeholder:

 • Beskidt eller vådt papir
 • Tapet med limrester
 • Drikkekartoner
 • Mælkekartoner
 • Yoghurtkartoner

Det sker desværre at vi finder andet affald som er blandet sammen med det rene pap og papir. Det betyder, at vi må kassere det indsamlede læs og sende det hele til forbrænding.

Ud over, at det er ærgerligt at skulle brænde affald af, som kan genanvendes, er det er en væsentlig merudgift for os alle sammen, som kan løbe op i 2500 kr. pr. ton, hvorimod det rene pap og papir ikke koster noget at komme af med.

Kan det godtgøres, hvem der har blandet andet affald i det rene pap og papir, sender vi regningen videre. Når vi at opdage, at affaldet ikke er korrekt sorteret inden vi tømmer beholderen, så lader vi den stå.

Er man fritaget for at bruge den grønne pap- og papirbeholder og må fortsætte med at aflevere pap og papir i de gule sække, gælder selvfølgelig samme regler som ovenstående for sortering.