Ærøs smukke herregårdsanlæg Søbygaard får nu udviklingsstøtte fra Realdania til et analysearbejde, der skal munde ud i visionære forslag til, hvordan Fremtidens Søbygaard kan udvikles med respekt for de historiske omgivelser. 

Søbygaard anvendes i dag til klassiske koncerter, kulturhistoriske udstillinger og aktiviteter, og natur- og miljøformidling i familieaktivitetscentret Kys Frøen. Gennem de seneste 20 år har herregården gennemgået et monumentalt restaureringsarbejde, og bygningen står nu som en lille perle af et jagtslot med egen voldgrav og vindebro og udsigt over den genskabte Vitsø i Ærøs nordlige ende. 

Søbygaard drives i dag af Fonden for Søbygaard og Ærø Museum støttet af Ærø Kommune. Men det er dyrt at drive og vedligeholde en gammel herregård. Derfor er der et fælles ønske om at udvikle forretningsmodellen for Søbygaard til en mere økonomisk bæredygtig virksomhed, der fortsat vil være et aktiv for Ærø og lokalområdet.  

Ærø Kommune har derfor søgt og fået 300.000 kr. i tilskud fra Realdania til at gennemføre en udviklingsanalyse, som skal komme med forslag til, hvordan Fremtidens Søbygaard kan drives. Realdania har desuden tilbudt at bidrage med rådgivning i forløbet med udvælge konsulenter til opgaven.

”Med støtten fra Realdania får vi nu mulighed for at nytænke fremtidsmulighederne for Søbygaard, og jeg ser frem til det idékatalog for Søbygaards udvikling, som vi forventer at få præsenteret i slutningen af 2020”, udtaler borgmester Ole Wej Petersen, som også ser frem til samarbejdet med støtterne omkring Søbygaard: Fonden for Søbygaard, Søbygaards Venner og Ærø Museum. ”En række dedikerede mennesker har gennem årene lagt et kæmpe arbejde i at skaffe finansiering til renovering og dermed sikre bevarelsen af Søbygaard, så den i dag står som en lille historisk perle på Ærø, som vi alle er stolte af. Derfor er det også afgørende for fremtidige udviklingstiltag, at det sker med respekt for Søbygaards unikke historiske betydning og bygningsmasse”, understreger Ole Wej Petersen. ”Men vi ser alle frem til at blive præsenteret for de muligheder der kan være for at få nye former for liv, aktiviteter og forretning til at blomstre på Søbygaard”, afslutter borgmester Ole Wej Petersen.


Fakta:
Søbygaard drives af Fonden for Søbygaard og Ærø Museum.

Ærø Kommune har afsat 200.000 kr. og Realdania har bevilget 300.000 kr. til forundersøgelsen.

Valg af konsulenter og iværksættelse af forundersøgelsen gennemføres i regi af projektet: Fremtidens Søbygaard, hvor repræsentanter for Realdania, Fonden for Søbygaard, Søbygaards Venner, Ærø Museum og Ærø Kommune er repræsenteret.

Forundersøgelsen forventes iværksat i foråret 2020. 


Kontakt
Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg
akf@aeroekommune.dk
tlf.: 63 52 50 01