Ærø Kommune inviterer mandag den 18. september 2017 til åbning af det nye socialpsykiatriske værested Skibet.

Arrangementet foregår i Skibet, Statene fra kl.14.00-16.00. (bag Arrebohallen)

Der vil være åbningstale ved Udvalgsformand Carl Jørgen Heide.

Udover mulighed for at se værestedets lokaler, vil der blive trakteret med en forfriskning samt kaffe og kage.