Inden du sætter skilte, boder, krukker, havemøbler e.l. udstilling uden for dit hus, butik eller ejendom, skal du være opmærksom på:                                     

  • Skilte, boder, krukker, havemøbler e.l. udstilling skal opsættes på egen grund. Hvis du bor i byen, og har en trappesten, kan du for eksempel sætte det der.
  • Hvis du gerne vil sætte skilte, boder, krukker, havemøbler, e.l. udstilling på offentlig vej, i vejrabatten, på fortove, vendepladser, P-pladser, rastepladser mv., skal du have en tilladelse fra kommunen. Ting der er opsat på offentligt areal uden tilladelse og som udgør en risiko for trafikken, bliver fjernet uden yderligere varsel.  Dette gælder både i det åbne land og byerne.

Sådan søger du en tilladelse
Ønsker du at opstille ting f.eks. som skilte, boder, krukker, havemøbler, e.l. udstilling på offentligt areal, vej, fortov e.l. i en midlertidig periode, søger du om tilladelse på www.rosyweb.dk

Ønsker du tilladelse til mere permanent opsætning af skilte, boder, krukker, havemøbler, e.l. udstilling eller tilladelse til udeservering på offentligt areal som f.eks. vej, fortov e.l. skal du sende en ansøgning til post@aeroekommune.dk
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om hvad du vil sætte og hvor det skal stå.

Kontakt gerne Teknisk afdeling på post@aeroekommuen.dk eller 6352 5000 for vejledning eller hvis du har spørgsmål til reglerne.