Grupperne henvender sig til ældre der har lyst til at dele samværet med andre over en middag eller at mødes om en fælles interesse.

Er du interesseret i at deltage i nedenstående arrangementer, er du velkommen til at kontakte nedenstående kontaktperson for nærmere oplysninger om tilbuddet.

Der er en egenbetaling for maden eller til kaffen. Skulle der være behov for kørsel, afklares det også med kontaktpersonen.

Fællesspisning i Søby Sognehus tirsdag kl. 10.00 til 13.00.
kontaktperson Grethe Andersen tlf. 23 20 05 44.

Fællesspisning i Rise Sognehus, torsdag kl. 10.00 til 13.00.
kontaktperson Sigrid Therkelsen tlf. 91 54 75 10.

Fællesspisning (Kalles køkken) på Marstal Ældrecenter torsdag i lige uger kl. 16.30 til 20.00.
Kontaktperson Inge Matthiasen tlf. 51 20 66 90.

”Landmandsgruppen”.
Tilbud til alle pensionister der har været landmænd eller haft relationer til landbruget. Vi mødes igen den 14. februar kl. 14.00 i Tranderup Sognehus.
Kontaktperson Kirsten Jørgensen tlf. 61 31 56 84.