Nu er sommeren over os og der bliver tilbudt varer af forskellig slags fra vejboder, garager o.l.

Inden du går i gang – skal du være opmærksom på:

  • Midlertidige skilte, boder, materialer, havemøbler e.l. skal opsættes på egen grund.
  • I det åbne land skal midlertidige skilte, boder, materialer, havemøbler e.l. opsættes på egen grund og i nærheden af ejendommens bygninger, parkeringsplads mv.
  • Hvis du gerne vil sætte skilte, boder, materialer e.l. på offentlig vej, i vejrabatten, på fortove, vendepladser, P-pladser, rastepladser mv., skal du have en tilladelse fra kommunen. Skilte, boder, materialer e.l. der er opsat uden tilladelse og udgør en risiko for trafikken, bliver fjernet uden yderligere varsel. 

Kontakt gerne Teknisk afdeling på post@aeroekommune.dk eller 6352 5000 for vejledning eller hvis du har spørgsmål til reglerne for midlertidig eller permanent skiltning.