Kommunalbestyrelsen har den 29. august 2018 godkendt et nyt Regulativ for husholdningsaffald.

Regulativet træder i kraft 1. januar 2019 og åbner bl.a. for, at du efter nytår kan aflevere plastfolier i en særskilt gul sæk.

Din beholder til pap og papir må  efter nytår også placeres 2 meter fra vejen, ligesom den almindelige dagrenovationsbeholder.

Se regulativet her.