PROJEKT MOD.STRØM.

 

Via projekt Mod.Strøm vil Kulturregion Fyn forholde sig positivt og kreativt til de udfordringer og kvaliteter, der er i lokalsamfundene på Fyn og øerne.


Mod.Strøm kulminerer i en fælles fynsk festivalperiode i 2017, hvor forskelige kulturaktiviteter finder sted samtidigt på glemte eller uudnyttede steder i kommunerne.


De ideer og synspunkter, der kommer frem i debatten på Ærø den 19. april 2016 vil blive nedfældet i et idékatalog, som præsenteres for politikere og beslutningstagere.
Ligeledes vil ideerne medtænkes i Mod.Strøm-projektets videre forløb og være med til påvirke, hvilke steder der udvælges til projektet, og hvordan de skal tages i brug.
Debattører: Jens Naldal, rektor ved Marstal Navigationsskole og Viggo Mortensen teolog, formand for Ærø Folkeuniversitet, medstifter af »Oprør fra Udkanten«.