Overvældende fremmøde til årets prisuddelingsfest mandag aften på Rådhuset.
Selv balkonen i Rådhussalen måtte tages i brug, for at få plads til de mere end 150 Ærøboere, der var mødt op for at hylde de mange frivillige, som yder en ekstra indsats for forenings- og kulturlivet på Ærø.

 

Borgmester Ole Wej bød velkommen til årets prisuddeling. Han overlod dernæst ordet til aftenens toastmaster, næstformand i Kultur- og Socialudvalget, Mona Madsen, der glædede sig over de mange fremmøde og fremhævede den dejlige tradition, som prisuddelingen er. En aften, hvor alle får mulighed for at hylde og fejre alle de fantastiske arrangementer, foreninger og ikke mindst de frivillige på øen. Efter fællessangen gik prisuddelingen i gang. I alt 38 borgere havde indstillet 32 foreninger eller personer til de fire priser.

 

Handicapprisen:
Formand for Handicaprådet, Christa Christensen uddelte årets handicappris til Rise Bryggeri. De var indstillet af brugere og personale i Ærøhuset, som blandt andet begrundede det med følgende:

En lille gruppe brugere i Ærøhuset har arbejdet på Rise Bryggeri siden foråret 2019.  
’Rise Bryggeri har inddraget os i arbejdspladsen, så det har været muligt at udvælge de opgaver, som var mest meningsfulde og håndterbare for den enkelte bruger. Desuden har brugerne fået arbejdstøj med logo som bæres med stolthed. Ærøhuset afslutter med at skrive: Som udviklingshæmmet giver det selvtillid og livskvalitet at blive modtaget og inddraget på en arbejdsplads som Rise Bryggeri formår. Her oplever brugerne at være en ligeværdig kollega som yder en betydningsfuld arbejdsopgave på arbejdspladsen, og denne værdsættelse giver en følelse af anerkendelse.

 

Idrætsprisen
Formand for Folkeoplysningsudvalget Jette Jonge uddelte årets Idrætspris til Anni Thomsen, frivillig i RSI. Anni Thomsen var indstillet af RSIs bestyrelse, der blandt andet begrunder det med det store frivillige arbejde hun har ydet gennem 40 år: som gymnastikinstruktør, bestyrelsesmedlem, kantinebestyrer og meget mere.

 

Kulturprisen
Formand for Kultur- og Socialudvalget Minna Henriksen uddelte årets Kulturpris til Bjarne Jes Hansen. Bjarne Jes Hansen var indstillet af Marianne Rasmussen for sit store bidrag til, at de klassiske koncerter på Søbygaard, er af så høj kvalitet, at de også er et velkendt kulturarrangement uden for Ærø. Bjarne Jes Hansen har stået bag de klassiske koncerter i alle de 20 år, de har eksisteret.

 

Frivilligprisen
Formand for Kultur-og Socialudvalget Minna Henriksen uddelte årets Frivilligpris til Marietta Larsen. Hun blev indstillet af Bente Svava Hansen, der fremhævede Marietta Larsen for at være en sand ildsjæl i mange sammenhænge, hvor det handler om at støtte svagere borgere – både lokalt og globalt: Som indsamler til diverse hjælpeorganisationer, som organisator af indsamlinger, i arbejdet med at organisere besøgsvenner, vågekoner m.m. i regi af Ældresagen og Røde Kors, frivillig hestetrækker til handicapridning og primus motor i at arrangere juleaften for mennesker, der har behov for at være et sted denne aften.