PRESSEMEDDELSE

GEOPARK DET SYDFYNSKE ØHAV ER EN REALITET

12. OKTOBER 2018

Geopark Det Sydfynske Øhav er nu stiftet. Onsdag den 10. oktober oprettede Naturturisme I/S’ bestyrelse og de fire sydfynske ejerkommuner den geopark, der skal kvalificere området til en prestigefyldt UNESCO-udnævnelse.

Det var en historisk dag for det sydfynske tværkommunale samarbejde. Arbejdet med at etablere Geopark Det Sydfynske Øhav har været undervejs i ca. 1,5 år, og har bl.a. omfattet en vigtig dialogproces med skov- og landbruget, borgerne, museerne og andre interessenter samt  et besøg fra UNESCO’s geoparksekretariat i Paris.

Oprettelsen af geoparken er første skridt på vejen mod det endelige mål: Den internationalt anerkendte udnævnelse som UNESCO Global Geopark.

Inden en officiel ansøgning til UNESCO er det et krav, at geoparken skal have eksisteret i mindst et år, og samtidig have bevist, at området besidder det, der skal til for at opnå den prestigefyldte titel.

Det overordnede formål med Geopark Det Sydfynske Øhav er, at sætte fokus på den unikke geologi og den spændende natur og kulturhistorie i området. I geoparker arbejder man samtidig også med at fremme bæredygtig udvikling, turisme og bosætning gennem UNESCO’s 17 Verdensmål.

Stemplet som UNESCO Global Geopark skal løfte områdets tiltrækningskraft for turister og sætte de fire kommuner og Øhavet på verdenskortet.

Naturturisme I/S har gennem 15 år arbejdet med at understøtte turismeudviklingen og bosætningen i området og rækken af succesfulde projekter tæller bl.a. Øhavsstien, Egebjerg Mølle Naturrum, DiveSpot M/F Ærøsund, Øhavsshelters, Riderute Sydfyn, Øhavets Smakke- og Naturcenter, Skovhuggeren Mountainbikespor.

Med onsdagens bestyrelsesmøde går Naturturisme I/S en ny og spændende tid i møde som sekretariat for den nye geopark. Som et led i denne udvikling skifter Naturturisme I/S navn til Geopark Det Sydfynske Øhav I/S.

Frem mod ansøgningen til UNESCO i november 2019, vil geoparksekretariatet arbejde med at opbygge en stærk identitet for geoparken. Arbejdet består bl.a. i at synliggøre geoparken, formidle kernefortællingen om landskabet, geologien, naturen og kulturhistorien samt inddrage borgere, erhverv og kulturinstitutioner, og i det hele taget skabe lokalt ejerskab til Geopark Det Sydfynske Øhav.  

 

 

 

Faktaboks

  • Geografisk følger den oprettede geopark kommunegrænserne for Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner samt søterritoriet imellem disse.
  • Der findes i Danmark foreløbig kun én UNESCO Global Geopark, nemlig Geopark Odsherred, men også Geopark Vestjylland har ansøgt UNESCO om optagelse i det fine selskab.
  • Det Sydfynske Øhav er allerede udpeget som geologisk interesseområde af international videnskabelig værdi. Derudover byder området på mange andre spændende geologiske steder som f.eks. Klintholm, Damestenen, Syltemade Ådal, Ristinge Klint, hatbakkerne på Langeland, Svanninge Bakker m.fl.

 

Foto: UNESCO på besigtigelse i Det Sydfynske Øhav. Maj 2018. Foto: Naturturisme I/S