Fra 1. januar 2019 er det muligt at aflevere plastfolie i de gule sække til genanvendeligt affald.

Der er tale om en særskilt affaldstype, så det er vigtigt at sortere hård plast og blød plast hver for sig.
 

Hvad er hvad?

Hård plastemballage:

 • Dunke og bøtter fra rengøringsmidler
 • Flasker fra shampoo, flydende sæbe og skyllemiddel
 • Plastflasker fra saft og sodavand
 • Urtepotter i plast og plantebakker i plast
 • Anden hård plastemballage med genbrugsmærke
 • Legetøj, køkkenting o.l. af hård plast

Blød plast og plastfolie:

 • Folier og anden blød plast
 • Plastikposer
 • Bobleplast
 • Indpakningsfolier
 • Pålægsbakker
 • Husholdningsfilm
 •  

Det er vigtigt at plastemballagen er tømt for indhold og rengjort.

I nogle kommuner behøver man ikke længere at rengøre emballageaffald. Det er muligt fordi affaldet køres direkte fra husstandene til et fuldautomatisk anlæg, som kan rense og oparbejde affaldet.

Det kan vi ikke gøre på Ærø, hvor vi er nødt til at mellemlagre affaldet indtil der er nok til at sende det videre til et behandlingsanlæg på fastlandet. Hvis der er madrester i emballagen, bliver det meget hurtigt meget ulækkert for alle andre end øens rotter.  Så husk at skylle glasemballage, dåser og plast inden det afleveres.