Vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Planstrategi 2017

Ærø Kommunalbestyrelse har på sit møde den 11. oktober 2017 endeligt vedtaget Tillæg nr. 1 til Planstrategi 2017.

Læs mere her