Efter planlovens §35 er der meddelt følgende landzonetilladelse:

Tilladelse til etablering af en bygning med omklædningsfaciliteter på ejednommen matr. nr. 207a Gudsgave, Marstal. Østersøvej 28, 5960 Marstal.

Se mere om klagemuligheder mm. her